Tělesná hmotnost a zdravotní rizika

Tělesná hmotnost je základním prvkem při vnímání tělesného vzhledu. Pro to, jak každý z nás vnímá vlastní tělo, je důležité jeho sebehodnocení a ne skutečný tvar a velikost jeho těla. Mnohdy ženy chtějí být štíhlejší i v případě, že jejich hmotnost je optimální.

Optimální tělesná hmotnost respektuje odlišnost stavby těla dané dědičnou dispozicí a fyzickou aktivitou. Ideální hmotností bychom měli dosáhnout rovnováhy mezi zdravotním stavem, psychickou a fyzickou výkoností. Tělesná hmotnost se během dne i týdne podstatně mění a proto je doporučné (pro adekvátní informaci) se vážit na stejné váze a ve stejnou dobu.

Posouzení hmotnosti ve vztahu ke zdravotním rizikům se provádí pomocí váhově-výškových indexů. Nejčástěji používaný - Body Mass Index - BMI - je index tělesné hmotnosti ve vztahu k tělesné výšce. Výpočet BMI = váha(v kg)/výška2(v metrech). Hodnocení vztahu mezi BMI a zdravotními riziky je založeno na tabulkách Metropolitní životní pojišťovny USA.

BMI nerozlišuje podíl aktivní tělesné hmoty a tělesného tuku, proto se může stát, že dle tohoto indexu patříte do skupiny obézních díky vyšší většímu podílu tělesné hmoty a ne podkožního tuku. Nebo naopak je BMI v normě a přesto jste skrytě obézní, tj. podíl tuku máte velmi vysoký a podíl svalové hmoty velmi nízký.

BMI (kg/m2) Klasifikace Zdravotní riziko
do 18,5 podváha zvýšené
18,5 - 24,9 normální váha průměrné
25,0-29,9 nadváha mírně zvýšené
30,0-34,9 obezita I.stupně středně zvýšené
35,0-39,9 obezita II. stupně velmi zvýšené
nad 40,0 obezita III.stupně vysoké